”நாவடகத்தின் அவசியம்” – ஆவூர் கிளை பயான்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் ஆவூர் கிளை சார்பாக கடந்த 12-05-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது.இதில் சகோ.ரஜப் அலி அவர்கள் ”நாவடகத்தின் அவசியம்” என்ற தலைப்பில்  உரையாற்றினார்கள்……