“நாமக்கல்” மாவட்ட செயற்குழு – நாமக்கல் பேட்டை கிளை