”நாங்கள் சொல்வது என்ன?” – நோட்டிஸ் விநியோகம் எடுத்தவாய்நத்தம்

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் எடுத்தவாய்நத்தம் கிளையின் சார்பாக 15-04-2012 அன்று நாங்கள் சொல்வது என்ன? என்ற தலைப்பில் நோடீஸ் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் விநியோகம் செய்யப்பட்டது