நாகை வடக்கு மாவட்ட மாணவர் அணி ஒருங்கினைப்பு கூட்டம் – மயிலாடுதுறை

கடந்த 4-12-2011 அன்று மாலை 3 மணிக்கு மயிலாடுதுறை டி.என்.டி.ஜே மர்கஸில் நாகை வடக்கு மாவட்ட மாணவர் அணி ஒருங்கினைப்பு கூட்டம் மாநில மாணவர் அணி ஒருங்கினைபாளர் டி.எச்.கலீல்லூர் ரஹ்மான்.,MBA தலைமையில் மாவட்ட நிர்வாக முன்னிலையில் நடைபெற்றது.

இதில் மாநில மணவர் அணி ஒருங்கினைபாளர் டி.எச்.கலீல்லூர் ரஹ்மான்.,MBA சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் என்ற தலைப்பில் சிறப்புறை ஆற்றினார்.

மாணவர் அணி சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் இதில் கலந்து கொண்டனர்.