நாகை வடக்கு மாவட்டத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்ற மாலதி

நாகை வடக்கு மாவட்டத்தில் மாலதி என்ற  பெண்மணி கடந்த  13-5-2013 அன்று  இஸ்லாம் மார்க்கத்தை தனது வாழ்கை நெறியாக  ஏற்று கொண்டு தனது பெயரை சாரா என மாற்றிக் கொண்டார். மேலும் அவருக்கு நூல்கள் வழங்கப்பட்டது.