நாகூர் கிளை 1ன் தஃவா

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர் கிளை 1 சார்பாக கடந்த 08-05-2013 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது……..