நாகூர் இரண்டாவது கிளை தஃவா

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர் இரண்டாவது கிளை சார்பாக கடந்த 06-05-2013  அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது…..