நாகப்பட்டினம் தெற்கு மாவட்டம் -கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

நாகப்பட்டினம் தெற்கு மாவட்டம் 08-10-2015  தாத்ரி சம்பவத்தை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது – உரை: அஷ்ரஃபுதீன் ஃபிர்தவ்ஸி