குடும்பம் – பிபி குளம் பெண்கள் பயான்

மதுரை மாவட்டம் பிபி குளம் கிளையில் கடந்த 1-2-2012 அன்று குடும்பம் என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.