நற்பண்புகள் – கே. புதூர் பெண்கள் பயான்

மதுரை மாவட்டம் கே. புதூர் கிளையில் கடந்த 31-3-2012 அன்று நற்பண்புகள் என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. பெண்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.