நற்குணம் பேட்டை கிளை குர் ஆன் வகுப்

நெல்லை மாவட்டம் பேட்டை கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று குர் ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோ. முஹம்மது ராஜா அவர்கள் ”நற்குணம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………..