நமது வாழ்வின் நோக்கம் – ஏர்போர்ட் ஃப்ரீஸோன் கிளை வாராந்திர பயான்

ஷார்ஜா மண்டலம் ஏர்போர்ட் ஃப்ரீஸோன் கிளை சார்பாக கடந்த 20-10-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மது பாரூக் அவர்கள் “நமது வாழ்வின் நோக்கம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………