நமது வாழ்கையும் மரணமும் – ஃபிரிசோன் கிளை பயான்

ஷார்ஜா மண்டலம் ஃபிரிசோன் கிளையில் கடந்த 19-2-2012 அன்று சொற்பொழிவ நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் நமது வாழ்கையும் மரணமும் என்ற தலைப்பில் ஹாஜா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.