”நமது நிலை” – முர்காப் மர்கஸ் வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் முர்காப் மர்கஸ்யில் கடந்த 17-05-2013 அன்று  வாரந்திர பயான் நடைபெற்றது.இதில் சகோமசூத் உஸ்மானி அவர்கள் ”நமது நிலை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……