நமது இணையதளத்தில் (செய்திகள் அனுப்புவதில்) முதல் மூன்று இடத்தை பிடித்துள்ள மாவட்டம்/மண்டலம்

நமது tntj.net இணையதளத்திற்கு அதிகம் செய்தி அனுப்பும் வளைகுடா மண்டலம் மற்றும் அதிகம் செய்தி அனுப்பும் தமிழக மாவட்டம் என்ற இடத்தை பிடித்துள்ள முதல் மூன்று மாவட்டம்/மண்டலம்.

தமிழகம்

Award1
இராமநாதபுரம் மாவட்டம்

award2
தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

award2
கோவை மாவட்டம்

வளைகுடா

Award1
ரியாத்

award2
அபுதாபி

award2
துபை