நபி  தோழியர்களின்  நிலையும், இன்றைய பெண்களின் நிலையும் – மதுரவாயல் கிளை பெண்கள் பயான்

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 02-10-2013 அன்று  பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஹாமீம்  அவர்கள் “நபி  தோழியர்களின்  நிலையும், இன்றைய பெண்களின் நிலையும்”  என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………….