“நபி இப்ராஹீம்(அலை) அவர்கள் வாழ்வு தரும் படிப்பினை” ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை – முடச்சிக்காடு கிளை