“” நபி்த்தோழர்களின் திருமணம் ” ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தாராபுரம் கிளை