“நபிவழியில் நம் ஹஜ்” – கொரநாட்டுக் கருப்பூர்கிளை தெருமுனைப்பிரச்சாரம்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் கொரநாட்டுக் கருப்பூர் கிளையின் சார்பாக கடந்த 28.09.2013 அன்று தெருமுனைப்பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.இதில் சகோதரர் அப்பாஸ் அவர்கள் “நபிவழியில் நம் ஹஜ்” என்ற தலைப்பில்  உரையாற்றினார்கள். சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றனர்.