”நபிகள் நாயகம் (ஸல்) வரலாறு” – மைலாபூர் கிளை பெண்கள் பயான்

தென் சென்னை மாவட்டம் மைலாபூர் கிளை சார்பாக 04.05.2013 அன்றூ பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.இதில் சகோ.அப்துர் ரஹீம் அவர்கள் ”நபிகள் நாயகம் (ஸல்) வரலாறு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.