”நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களை பின்பற்றுவதின் அவசியம்” – பெருந்துறை முகம்மதியர் வீதி கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறை முகம்மதியர் வீதி கிளை சார்பாக கடந்த 03-05-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இம்ரான் அவர்கள் ”நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களை பின்பற்றுவதின் அவசியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……