”நபிகளாரின் வழக்கை வரலாறு” – மடுவின்கரை கிளை பெண்கள் பயான்

தென் சென்னை மாவட்டம் மடுவின்கரை கிளை சார்பாக 27-04-2012 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் ”நபிகளாரின் வழக்கை வரலாறு” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……..