நன்மையை ஏவி தீமையை தடுப்போம் & குழப்பங்களும் தீர்வுகளும் 11-9-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 11-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: எம்.எஸ் சுலைமான் & பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி
தலைப்பு: நன்மையை ஏவி தீமையை தடுப்போம் & குழப்பங்களும் தீர்வுகளும்
நேரம்: 66:28 min
அளவு: 67.4 MB

  • image11-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி