நன்மையை ஏவி தீமையை தடுப்போம் – நெற்குன்றம் பெண்கள் பயான்

திருவள்ளுர் மாவட்டம் நெற்குன்றம் கிளையில் கடந்த 12-02-2012 அன்று நன்மையை ஏவி தீமையை தடுப்போம் என்ற தலைப்பில் வாராந்திர பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.