நத்தம் கிளை – பெண்கள் பயான்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் கிளை சார்பில்  26/10/2015 மகரிபுக்குப் பின் மர்க்கஸ் சார்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றதது. பயான் : மதுரை ஜாகிர் உசேன்