நஜ்மா கிளை பயான்

கத்தர் மண்டலம் நஜ்மா கிளையில் கடந்த  02-05-2014  அன்று ஜும் ஆவிற்கு பிறகு பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.தஸ்தகீர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்………………………….