தௌஹீத்வாதியின் பண்புகள் – ஏர்போர்ட் கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் ஏர்போர்ட் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் “தௌஹீத்வாதியின் பண்புகள்” என்ற தலைப்பில் சகோதரி ஃபர்ஜாணா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.
அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………………