தொழுகை முறை பயிற்சி வகுப்பு – ஆத்தூர் கிளை

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் கிளையில் கடந்த 5-10-2013 ,அன்று தொழுகை முறை பயிற்சியளிக்கப்பட்டது……………