தொழுகை பயிற்ச்சி வகுப்பு – தக்கலை கிளை

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று இஸ்லாத்தினை ஏற்றுக்கொண்ட சகோதரர் ஒருவருக்கு தொழுகை பயிற்சியளிக்கப்பட்டது………………