தொழுகை – நூர் பள்ளி பெண்கள் பயான்

மதுரை மாவட்டம் நூர் பள்ளி கிளையில் கடந்த 4-1-2012 அன்று தொழுகை என்ற தலைப்பில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.