“தொழுகை” ஐகாட் சிட்டிக் கிளை தஃவா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அபுதாபி மண்டலத்தின் ஐகாட் சிட்டிக் கிளையில் கடந்த 20.03.2012 அன்று அல்தாபி 7ம் நம்பர் கேம்பில் ரூம் தஃவா நடைபெற்றது. இந்த ரூம் தஃவாவின் போது வட இந்திய சகோதரர்களுக்கு ஹிந்தி மொழியில் தஃவா செய்யப்பட்டது. இந்த தஃவாவின் போது “தொழுகை” குறித்து சகோ.ஷஹாபுத்தீன் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.