தொழுகை – ஆல்வார் தோப்பு கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் ஆல்வார் தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 21-05-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அப்தூர் ரஹ்மான் அவர்கள் “தொழுகை”உரையாற்றினார்கள்………………….