”தொழுகையின் முக்கியத்துவம்” – புதுமடம் கிளை பயான்

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் புதுமடம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-08-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ. ஷாபான் அலி அவர்கள் ”தொழுகையின் முக்கியத்துவம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………….