தொழுகையின் அவசியம் – மங்கலம் கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருப்பூர் மாவட்டம் மங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அன்சர் கான் அவர்கள் “தொழுகையின் அவசியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்……………………………