“தொழுகையின் அவசியம்” – பட்டாபிராம் கிளை தர்பியா

திருவள்ளுர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 05-09-2013 அன்று கல்லூரியில் தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ஷரிப் அவர்கள் “தொழுகையின் அவசியம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………….