”தொழுகையின் அவசியம்” – சமஸ்பிரான் கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் சமஸ்பிரான் கிளை சார்பாக கடந்த 29-05-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது . 
அதில்  சகோதரி பைரோஸ் அவர்கள் தொழுகையின் அவசியம் பற்றி உரை நிகழ்த்தினார். சகோதரிகள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றனர்