தொண்டி கிளை தஃவா

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக கடந்த 20-05-2013 அன்று தர்ஹா வழிபாட்டை கண்டித்து  போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது.