தேவகோட்டை கிளை தஃவா

சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை கிளையில் கடந்த 21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில் நடைபெற்ற பொதுகூட்டம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது………………………….