“தேர்வு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி” நோட்டிஸ் விநியோகம் – மேலப்பாளையம்