தெறுமுனைப பிரச்சாரம் – சுகுணாபுரம் கிளை

கோவை தெற்கு மாவட்டம் சுகுணாபுரம் கிளை சார்பாக
12-10-2015 அன்று தெறுமுனைப பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.