தெருமுனை பிரச்சாரம் – மந்தக்கரை கிளை

விழுப்புரம் மாவட்டம் மந்தக்கரை கிளை சார்பாக 20.10.2015 அன்று ஷீர்க் ஒர் இணைவைப்பு என்ற தலைப்பில் சித்தெரிக்கரை பகுதில் தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. அதில் அப்துல் மாலிக் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.