தெருமுனை பிரச்சாரம் – திருவிதாங்கோடு கிளை

குமரி மாவட்டம் திருவிதாங்கோடு கிளை சார்பாக
18-09-2015 அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.