தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – பிஸ்மி நகர் கிளை

திண்டுக்கல் மாவட்டம்  பிஸ்மி நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 19-05-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.