தென் சென்னை மாவட்டம் ஆஸாத் நகர் பகுதியியல் TNTJ வின் புதிய கிளை

CYMERA_20140325_065825தென் சென்னை மாவட்டம் சார்பாக 25.03.2014 அன்று ஆஸாத் நகர் பகுதியியல் TNTJ வின் புதிய கிளை துவங்கப்பட்டது.