துறைமுகம் கிளை – கிளை பொதுக்குழு

வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளையில் 04/10/2015 அன்று மாவட்ட நிர்வாகிகள் முன்பு  கிளை பொதுக்குழு நடைபெற்றது. இதில் கீழ்காணும் நிர்வாகம் புதியதாக தேர்வு செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்.
தலைவர் – 
K.M. காஜா மொய்தீன் – 98400 78867,
செயலாளர் – 
N. முஹம்மது யூசுப் – 98405 39952,
பொருளாளர் – 
Y. அப்துல் வாஹித் –  96001 11678,
துணை தலைவர் – 
A. மஹபூப் பாஷா – 90032 07333,
துணை செயலாளர் – 
A. நவ்பஃல் சுல்தான் அன்வர்
– 99448 53329,
மருத்துவர் அணி செயலாளர் –  
A. நிஷார் அஹமது – 94440 33734.