துஆ ஹதீஸ் மனன வகுப்பு – கானத்தூர் தர்பியா

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 12/11/2011 அன்று இஷா தொழுகைக்கு தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் துவா மனனம், ஹதீஸ் மனன வகுப்புகள் நடைபெற்றது. வகுப்புகை பஷீர் அவர்கள் நடத்தினார்கள்.

மேலும் மறுநாள் 13-11-2011 நடைபெற்ற தர்பியாவில் பஷீர் அவர்கள் வகுப்புகளை நடத்தினார்கள்.