துஆ மனனம் வகுப்பு – துபை மண்டலம்

துபை மண்டல மர்கஸில் கடந்த 18-05-2014 அன்று ”துஆ மனனம்” வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மது நாஸிர் அவர்கள் பயிற்சியளித்தார்கள்………………….