தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரப் பலூன்-குமரி மாவட்டம் கோட்டார்

குமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளை சார்பாக தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தை முன்னிட்டு 12-11-2014 அன்று பல்வேறு பொது இடங்களில் தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரப் பலூன் (300) விநியோகித்து, பொது மக்களிடம்
சமூக நல்லிணக்கப் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப் பெற்றது.