தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் குறித்து பத்திரிக்கை செய்தி – தென்காசி கிளை

நெல்லை மாவட்டம்  தென்காசி கிளை சார்பாக கடந்த 19-09-2014 அன்று தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் குறித்து பத்திரிக்கையில் செய்தியாக வெளிவந்தது………………..