தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக பேனர்கள் – கொளத்தூர் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் கொளத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 24-10-2014 அன்று தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக பேபர்கள் வைக்கப்பட்டது……………………